casus 1

Zaken lopen prima; orders komen gestaag binnen en klanten zijn zeer te spreken over uw dienstverlening. De financiële administratie blijkt voor veel organisaties een doorn in het oog. Zo ook bij een MKB productiebedrijf in Steenbergen. Door tijdnood en het vertrek van een medewerker was de (financiële)administratie in het online systeem van de accountant niet up-to-date, stonden nota’s open en wachtten leveranciers op hun betalingen en weigerden zelfs te leveren.

“We moesten stappen zetten om het tij te keren. Door inzet van Adentro zijn nu alle achterstanden weggewerkt, betalingsregelingen getroffen en is een nieuwe werkwijze voor het debiteurenbeheer geïntroduceerd.”

casus 2

Nieuwe kansen zien is één … ze daadwerkelijk benutten, vergt tijd en inspanning. Voor een technische webshop bood Duitsland een keur aan interessante opportunities. Het spreken van de Duitse taal, behoorde niet tot de kwalificaties van het huidige personeel.

“Het probleem hebben we efficiënt en bevredigend opgelost. Adentro staat onze (potentiële) Duitse klanten te woord zowel telefonisch als per mail. Tijdens mijn afwezigheid schakel ik alle telefoontjes door. Binnenkort besteden we ook de volledige facturatie aan Adentro uit, zodat wij ons kunnen concentreren op onze core business.”

casus 3

Een goed contact tussen de klant en verkoopmedewerker is van groot belang. Niet alleen om de relatie met de klant te verdiepen, maar ook om nieuwe verkoopsignalen te ondervangen. Gesprekken over openstaande rekeningen staan dan behoorlijk in de weg en kunnen zelfs funest zijn

“Om het commerciële proces niet te verstoren, vroegen we Adentro in gesprek te gaan met onze niet betalende klanten. Met tact worden achterliggende oorzaken duidelijk, waarna in goed overleg een passende betalingsregeling kan worden afgesproken. De aanpak van Adentro verhoogt niet alleen onze liquiditeit, maar intensiveert ook de relatie met onze klanten.”

casus 4

Een goed lopend werkproces valt of staat bij het op tijd aanleveren van de juiste gegevens vaak door derden. Het werk op een administratiekantoor in Bergen op Zoom stagneerde doordat klanten niet op tijd hun administratie inboekten.

 “Adentro heeft dit probleem voor ons opgelost door de administratie samen met deze cliënten aan huis in te boeken. Het scheelt ons een hoop discussie over meerwerk en de klant weet nu precies wat wanneer van hem wordt verwacht.”

Ook wanneer het uw bedrijf niet voor de wind gaat, kan Adentro veel voor u betekenen. Het niet betalen van facturen kost uw organisatie uiteindelijk vele male meer, dan wanneer er passende oplossingen worden gezocht. Adentro neemt u deze zorg graag uithanden.